Category : Историја

Зима 2023Историја

Марко Пекић-Параћин, Србија

Биографија: Марко Пекић је рођен 10.05.1992. године у Параћину. Основну школу Радоје Домановић завршио је 2007. године, Гимназију Параћин завршио је 2011. године, након тога  је уписао основне академске студије на Филозофском Факултету у Нишу-  департман за Историју. Након завршених основних студија  2017. године, уписао је мастер академске студије на Филозофском факултету у Нишу. 2019. […]Read More

ЗимаИсторија

МАРИЈА ВУШКОВИЋ – ЖЕНСКО МОНАШТВО У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ

ЖЕНСКО МОНАШТВО У СРЕДЊЕВЕКОВНОЈ СРБИЈИ             Један према другом јединство и љубав у миру чувајући проводите, једни друге распаљујући срдачном мишљу, једни друге утврђујући, поучавајући молећи се, трпећи, разумевајући једни друге на подстицање љубави и добрих дела, и просто рећи, на све што је добро, што је спасоносно, што је врлина, што је похвала, старајући […]Read More

ИсторијаЈесен

Милан Брдар – Параћин, Србија

ПАРАЋИН И ОКОЛИНА ПОД ТУРСКОМ ВЛАШЋУ Апстракт: Овај рад говори о историји Параћина под турском влашћу са кратким прегледом његове историје пре доласка Турака. У њему се помиње најранија историја Параћина и његове околине као и његов друштвени и политички развој у наведеном периоду. Кључне речи: Параћин, турска власт, Сарматес, Паракинов Брод. Српска држава у […]Read More

ИсторијаЛето

ПЕТРУС И КАПИЈА ПОМОРАВЉА У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ИСТОРИЈИ

Проф. др Синиша Мишићмр Небојша Ђокић ПЕТРУС И КАПИЈА ПОМОРАВЉА У СРПСКОЈ СРЕДЊОВЕКОВНОЈ ИСТОРИЈИ Још је Јован Драгашевић правилно уочио и теоријски образложио стратегијски значај долине Мораве.         Ако се погледа на карту одмах се уочава како Дунав од Пожуна скреће ка југу и тече тим правцем све до Београда где нагло скреће ка истоку […]Read More

ИсторијаПролеће

ДУХОВНА ДЕЛАТНОСТ ВЕНЕДИКТА ЦРЕПОВИЋА-ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ КУЛТУРЕ СРЕДЊЕГ ПОМОРАВЉА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

Апстракт: Рад говори о делатности Венедитка Цреповића, сина војводе Црепа, која се огледа у његовој активности превасходно на пољу књижевности оставивши видан траг на том делатном пољу. Указује се на значај ове личности која је имала у периоду Деспотовине. Душко Грбовић ДУХОВНА ДЕЛАТНОСТ ВЕНЕДИКТА ЦРЕПОВИЋА-ПРИЛОГ ИСТОРИЈИ КУЛТУРЕ СРЕДЊЕГ ПОМОРАВЉА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ* Апстракт: Рад говори […]Read More

Translate »