Olga Lalic Krowicka – Dukla, Poland

Olga Lalic Krowicka – autor fotografije Jakub Njedjela,

BIOGRAFIJA:

Olga Lalić Krowicka, rođena je 1980. u Šibeniku (Hrvatska), poljsko-srpskog porijekla. Diplomirala je ser-bokroatistiku na katedri za slavistiku Jagjelonjskog Univerziteta u Krakovu (Poljska). Stipendistkinja Ministra kulture Poljske za 2007. i 2011. godinu. Počasni građanin carskog grada Sirmium (Sremska Mitrovica, 2014) i laureatkinja nagrade „Misaonik” (2014). Objavljuje svoje radove u poljskim i balkanskim časopisima i antologijama. Prevođena na engleski, bugarski, litvanski, makedonski, rusinski, bijeloruski, ruski, slovenski, španski, albanski, rumunjski i njemački jezik. Laureatkinja petnaestak književnih nagrada, između ostalih: Prva nagrada na poljskom pjesničkom konkursu i poljske dijaspore (Krosno, 2004.), glavna „Nagrada Fondacije Spartak“ na Melničkim večerima poezije (Bugarska, 2006.), priznanja „Zlatni krug” za afirmaciju srpske satire u svijetu, „Satira Fest“ (Beograd, 2010), na III Saboru pravoslavne poezije za pjesmu „Pantokrator gleda” primljena je u „Zlatni venac” (Beograd, 2013), laureatkinja međunarodne književne nagrade za kreativnost „Naji Namman”, (Liban, 2015), glavna nagrada na „Struškim večerima poezije” za dosadašnji književni rad, (Struga, 2016), prva nagradu na pje-sničkom konkursu „Sećanje na 1999” (Niš, 2018), Grand Prix za dramu „Hristos u Carigradu – na putu za Rim”(Bitola, 2018), nagradu za prevode sa poljskog jezika od Udruženja književnih prevodilaca Crne Gore (Podgorica, 2020). Prevela je više zbirki pjesama i proze autora iz Poljske i sa Balkana. Objavila je oko petnaestak autorskih knjiga poezije, drame i bajku. Bavi se fotografijom, crtežom, slikarstvom i projek-tiranjem korica. Izlagala je svoje radove na kolektivnim izložbama u Srbiji i Makedoniji.

                     Živi i stvara u Dukli u Karpatima (Poljska)

NOTA BIOGRAFICZNA

Olga Lalić-Krowicka – urodziła się 2 kwietnia 1980 r. w Šibeniku w Chorwacji, serbo-polskiego pochodzenia. Ukończyła Wydział Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Honorowy obywatel cesarskiego miasta Sirmium (Sremska Mitrovica, Serbia) od 2014 r. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorka około piętnastu tomików poezji. Przełożyła wiele tomów poezji i prozy autorów z Polski i Bałkanów. Jej wiersze przekładano na  języki bułgarski, angielski, macedoński, słoweński, niemiecki, rusiński, albański, rumuński, słowacki, litewski,białoruski i rosyjski. Laureatka około dwudziestu nagród: pierwsze miejsce w ogólnopolskiemu konkursie poetyckim z udziałem poetów polonijnych „o lampę Ignacego Łukasiewicza“ (Krosno 2004), główna nagroda „Fundacji Spartak“na Mielnickich Wieczorach Poezji (Bułgaria, 2006), „Złoty laur“ za afirmację serbskiej satyry wświecie (Belgrad, 2010), na III Soborze Poezji Prawosławnej wiersz „Pantokrator patrzy” dostał się do złotego wieńca (Belgrad 2013), nagrody „Misaonik“ za całe podaro-wane piękno (Sremska Mitrovica, 2014), międzynarodo wej nagrody „Naji Namman“ za kreatywność (Liban 2015), nagroda na „Struszkich Wieczorach Poezji“ za całokształt twórczości (Macedonia 2016), pierwsza nagroda na konkursie „Pamięć o nalotach na Serbię w 1999“ (Niš, 2018), Grand Prix za dramat „Chrystus w Konstantynopolu – w drodze do Rzymu“ (Macedonia, 2018), Nagroda za przekłady z języka polskiego od Związku Tłumaczy Literackich Czarnogóry, Podgorica 2020. itd. Publikuje na łamach polskich i bałkańskich czasopism oraz antologii. Rysuje, maluje, fotografuje, projektuje okładki itp. Wystawiała swoje prace w Polsce, Serbii i w Macedonii. Laureatka wielu ważnych konkursów w Polsce i na świecie.

                                            Mieszka w Dukli na Podkarpaciu.

SVEDRŽITELJ GLEDA

Strpljenje Tvoje u prstima od Svete Trojice ušiveno,

dok demon para šavove na grudima,

krhotine na sve strane se razlijeću,

a šapat molitava staraca Optine pustinje

na istočnoj strani neba zvijezde slikaju.

Rusinke u crkvi uspavanke pišu …

Hvala Ti Svedržitelju – patnja je uvijek

obučena u tanku kožicu.

Današnje misli svetosavske zvone u Hilandaru,

Srbi glasno himnu na Vračaru pjevaju,

a snijeg karpatski u snovima

dalmatinske krivudave staze pokriva.

Dragi mužu sretan imendan,

tvoja supruga opet se vratila!

PANTOKRATOR PATRZY

Cierpliwość Twa w palcach z Trójcy Świętej zszyta,

gdy demon rozpruwa szwy na klatce piersiowej,

odłamki się rozlatują na wszystkie strony,

a szepty modlitw starców pustelni optyńskiej

na niebie wschodnim gwiazdy malują.

Rusinki kołysanki w cerkwi piszą …

Dzięki Ci Pantokratorze – cierpienie zawsze jest

w delikatną skórę ubrane.

Dzisiejsze myśli świętosawskie w Chilandarze

dzwonią,

Serbowie głośno śpiewają hymn na Vračarze,

a śnieg karpacki we snach,

kręte ścieżki dalmatyńskie przykrywa.

Szczęśliwych imienin mężu kochany,

Twoja żona znowu powróciła!

SAM U SVOME SAM

ovo smo smao ja i moja priviđenja

pa nema nikoga

osim nas i neće biti

topi se sam

u svome sam

razlika između

razumjevanjem a sažaljevanjem

je veća od neba

a šta ćeš nekome ti i tvoja priviđenja

ne nabacuj vlastite priviđenja

neko može da te zamrzi

zbog tvog nerazumljivog bola –

šta hoćeš a šta nećeš

ne nećemo primjetiti

odgovaram ja i moja priviđenja

oblaci koji povraćaju sreću

zakloniće istinu

a istina uobičajeno može se kuvati

obično luđak ne primjećuje zid

i dalje hoda sa uvom do uva

Olga Lalić Krowicka

ja i moja priviđenja

pa nema nikoga

izmislili smo gluposti

nismo ništa napravili

sada kajanje jede kajanje

vreme je da se vidi hoće li pojesti kajanje

ja i moja priviđenja

pa nema nikoga

osim krvave pustoši

SAM W SWOIM SAM

to tylko ja i moje urojenia

przecież nie ma nikogo

oprócz nas i nie będzie

zatapiaj się sam

w swoim sam

różnica pomiędzy

zrozumieniem a litością

jest większa niż niebo

a po co komu ty i twoje urojenia

nie narzucaj własnych urojeń

ktoś może cię znienawidzić

przez twój niezrozumiały ból –

czego chcesz a nie chcesz

nie nie zauważymy tego

odpowiadają ja i moje urojenia

wymiotujące obłoki szczęściem

zasłonią prawdę

a prawda zazwyczaj może tylko gotować się

zwyczajność wariata nie dostrzega muru

nadal chodzi z uchem do ucha

ja i moje urojenia

przecież nie ma nikogo

ubzduraliśmy bzdury

nie naprawiliśmy nic

teraz kajanie zjada czas

czas zobaczy czy zje kajanie

ja i moje urojenia

przecież nie ma nikogo

oprócz krwistej pustki

ANALIZA DRVETA U DUKLI U KARPATIMA

Da li su svi ljudi na ovome svijetu zli?

Jer ja ne znam…

Ne prepoznajem sebe, ni tebe, ni toga, ni onoga…

Da li svi spavate, ili se ja budim?

Jedno oko podijeljeno na dva još spava,

drugo oko podijeljeno na dva počinje da opservira…

Postoji jedno malo drvo sa tankim deblom.

Raste u Dukli u Karpatima pored ljudskoga prokletstva.

Njegove riječi su od pahulja tihih osjećaja Boga,

a duša od sjenke koja se izvija prema nebu…

Zašto oduvijek drveće više govori i voli nego čovjek…

Možeš se na njega osloniti u svakom trenutku,

jer je iskreno.

Ako se ljudima osjećaji gade i ne vole iskrenost,

onda drveće isto ne.

Truje ga dim iz zgrada u kotlini,

a ono vjerno Bogu čitavo vrijeme – jedva,

ali raste…

ANALIZA DRZEWA W DUKLI W KARPATACH

Wszyscy ludzie na tym świecie są źli?

Bo ja nie wiem…

Nie poznaję siebie, ani ciebie, ani tego, ani tamtego

Wszyscy śpicie, czy budzę się?

Jedno oko podzielone na dwa jeszcze śpi,

drugie oko podzielone na dwa zaczyna obserwować…

Jest jedno takie małe drzewo z cienkim pniem,

rośnie w Dukli w ciszy mimo przekleństw ludzkich.

Jego słowa są z płatek z cichych uczuć Boga, a dusza z

cienia wydłużającego się do nieba…

Dlaczego od zawsze więcej drzewa mówią i kochają

niż ludzie…

Można się o niego oprzeć w każdej chwili,

bo jest szczere.

Jeśli ludzie brzydzą się emocji i nie lubią szczerości,

to drzewa też nie.

Truje go dym z budynków w kotlinie,

a ono wierne Bogu przez cały czas – ledwo,

ale rośnie

SVEDRŽITELJ I TIŠINA

Znaš, Svedržitelju,

da je tišina samo prava tada

kada svijest govori,

a stvarnost se oblači u robu:

istina

nasušnog dana

kojom si Ti.

Svedržitelju,

Tvoj oreol je od tišine,

zato u njemu

vrati mene meni

i neka mi đavo ne krade misli,

ne soli

i ne dosipa svoje.

Tome histeričnom smijehu,

stijeni u glavi

potrebna je Tvoja tišina,

moj dragi Svedržitelju,

da bi je izgazio u ćutnji.

Zlo nema svoga imena ni lice.

A Tvoja tišina je istkana od dostojnosti

Zahvaljujem ti na sebi u današnjem danu,

dok na koljenima ponavljam Tvoje ime

od tihe dobrote.

Nek skromnost pobjeđuje,

sujevjerje ode

i molim te

sada, kada vraćaš mene meni,

vrati me zauvjek…

Moj dragi Svedržitelju

PANTOKRATOR I CISZA

Wiesz, Pantokratorze,

że cisza jest prawdziwa tylko wtedy,

gdy świadomość mówi,

a rzeczywistość stroi się w ubiór: prawda dnia

powszedniego,

którą jesteś.

Pantokratorze,

Twoja aureola jest z ciszy,

dlatego w niej

zwróć mnie mi,

i niech mnie nie okrada diabeł z myśli,

nie soli je

i nie dokłada swoich.

Ten histeryczny śmiech,

skała w głowie

potrzebują ciszy Twej,

mój drogi Pantokratorze,

żebyś je zdruzgotał w milczeniu.

Zło nie ma swojego imienia ani twarzy.

A Twa cisza ma najbardziej dostojne.

Dziękuję za siebie w dzisiejszym dniu,

gdy klęcząc powtarzam imię Twe

z dobroci cichej utkane.

Niech skromność zwycięża

zabobonny odejdą,

i proszę cię

teraz, gdy zwracasz mnie mi,

zwróć mnie wreszcie na stałe….

Mój drogi Pantokratorze

SVEDRŽITELJ OSLUŠKUJE

Očekivajući nebo u duši

Ti nježno kucaš bolom

Da li su bol i vreme nebo?

Čujem tapkanje potpetia

Odnekud biježim

Izvlačeći me iz sna

otvaraš vrata iza kojih raste

samo jedno drvo

Da li sam to ja ili ja i proljeće?

Opet raspad?

Zvono poziva na večernju molitvu,

a Rusinka zagledana uTvoj oblik

okreće se prema meni i osmješkuje.

To je ona. Da, to je ona. Poznajem je.

To ona i da to ona?

Da li je to opet raspad’

Ne, to je nasmijana žena –

pričaš mi, dok ovijam

Tvoju ikonu proljetnom maramom.

PANTOKRATOR NASŁUCHUJE

Oczekując niebo w duszy

Ty delikatnie pukasz bólem

Czy ból i czas to niebo?

Słyszę tupot obcasów

Skądś uciekam

Wyciągając mnie ze snu

otwierasz wrota za którymi rośnie jedno drzewo

Czy to ja czy ja i wiosna?

Znowu rozdwojenie?

Dzwon zaprasza na wieczernią modlitwę,

a Rusinka zapatrzona w Twe oblicze

odwraca się w moją stronę i uśmiecha.

To ona. Tak, to ona. Znam ją.

To ona i tak to ona?

Czy to też rozdwojenie?

Nie, to uśmiechnięta kobieta –

odpowiadasz mi, podczas gdy owijam

Twą ikonę chustą wiosenną.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *