Душко Грбовић

Душко Грбовић рођен је у Београду 3. 1. 1965. У месту рођења завршио је основну и средњу школу. Дипломирао је на Групи за историју Филозофског факултета у Београду 3. 3. 1989. године. На пословима историчара у Историјском одељењу Завичајног музеја у Јагодини ради од 15. 5. 1990. године. Стручна звања: кустос (1993), виши кустос (2001), музејски саветник (2013). Учествовао је у реализацији четири сталне поставке (1992, 1996, 2001, 2011) и тридесетак изложби. Учесник је двадесет два стручна скупа, од којих свакако треба поменути учешће на Десетом (последњем) конгресу историчара Југославије 1998. године. Био је секретар је пројекта „Војска на подручју Поморавља, Ресаве и Левча од праисторије до данас“. Узео је активно учешће у раду обновљеног Музејског друштва Србије. Био је члан Комисије за награде Музејског друштва Србије за период 2011‒2014. године. Од 2017. године председник је Надзорног одбора Музејског друштва Србије, а од 2018. године секретар секције историчара поменутог удружења музеалаца Србије. Аутор је три монографије, преко стотину текстова публикованих у деплијанима и каталозима изложби, зборницима радова, стручним часописима, локалним листовима „Нови пут“, „Наш синдикалац“, „Моравски гласник“, коприређивач једног ратног дневника.

Задужен је са 13 збирки (факсимили средњовековних повеља; оружје и војна опрема (16-18. век); оружје и војна опрема (19-20. век); знамења; печати; карте, мапе и географске одлике; стара и нова штампа; плакати; архивалије; дипломе; еснафска писма и дипломе; новац од средине 15. века до савременог новца, студијска фотографија).

Translate »